Du er her: Center for Strategisk Udannelsesforskning » Udgivelser

Udgivelser

Rapporter fra CSER

Gymnasier der rykker

Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden (AKF 2011) af Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar


Forundersøgelse til Young Skills

I projektbeskrivelsen for Young Skills ridses baggrunden for projektet op. Denne rapport skal ikke gentage alle pointerne, men blot opsummere de vigtigste grunde til at gennemføre et projekt som Young Skills for at kunne placere forundersøgelsen i forhold til projektet.
Læs rapporten.

Tidsskriftartikler

Egelund, N. (2010): Hvilke barrierer er der for at nå Regeringens 95% målsætning? Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, vol. 47, nr. 5, s. 373-383

Karlson, K.B. (2011): Multiple paths in educational transitions: A multinomial transition model with unobserved heterogeneity Research in Social Stratification and Mobility, Sept. 2011, Vol. 29, no. 3, s 323–341

Karlson, K.B., Holm, A., Breen, R. Comparing Regression Coefficients Between Same-sample Nested Models Using Logit and Probit - A New Method Sociological Methodology, August 2012, Vol. 42 no.1, p. 286-313

Egelund, Niels: To Educate about Education. Artiklen er udgivet i Insight Publishers Magazine, Projects, april 2013

Andre udgivelser

Neden for finder du udgivelser, der er publiceret af andre, men som er relevante for arbejdet i Center for Strategisk Uddannelsesforskning.

PISA Northern Lights IV – Focus on reading

PISA Northern Lights IV gennemgår de 15-åriges læsefærdigheder i de nordiske lande:
Danmark, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige. Rapporten ser også på forskelle i læsefærdighederne hos drenge og piger, hos de svage læsere og hos elever med- og uden indvandrerbaggrund. Desuden giver PISA Northern Lights IV en oversigt over udviklingen af skolesystemer og skolereformer gennem de seneste 20 år i de nordiske lande. Endelig forsøger forfatterne at forbinde udviklingen i de nordiske læseresultater med konkrete politiske initiativer og samfundsmæssige  forandringer i almindelighed.
Læs PISA Northern Lights IV

Folkeskolens udfordringer

Folkeskolens udfordringer af Niels Egelund er en kort, bredt appellerende bog om, hvad vi ifølge Center for Strategisk Uddannelsesforskning skal stille op med folkeskolens mest krævende udfordringer lige nu.

PISA - Elektronisk læsning

Danske elever ligger under OECD-gennemsnittet, når det gælder elektronisk læsning. De øvrige nordiske elever klarer sig bedre med Sverige og Island liggende over OECD-gennemsnittet og med Norge på gennemsnittet. Finland deltog ikke i ERA-testen.

Download PISA 2009 - Læsning af elektroniske tekster

PISA Etnisk 2009

Tosprogede elever klarer sig stadig dårligt i Danmark. PISA Etnisk 2009, der er offentliggjort i dag, viser stor forskel på elever uden indvandrerbaggrund og elever med indvandrerbaggrund. Læs mere om betydningen af skolernes elevsammensætning og elevernes læsefærdigheder, hjemmebaggrund og skoleforhold.

Download PISA Etnisk 2009 – Etniske og danske unges resultater i PISA 2009 (pdf)

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.07.2014

Center For Strategisk Uddannelseforskning
Institut for Uddannelse og Pædagogik,
Aarhus Universitet

Tuborgvej 164
2400 København NV

Telefon: 8716 1300
Fax: 8716 1300
Email: cser@cser.dk

CVR nr.: 25391381